Kinh nghiệm Du lịch Ấn Độ (Vaishali, trụ đá Ashoka và chùa ni Kiều Đàm Di)
URL chia sẻ
Mã nhúng trong bài viết, Blog,...
Chia sẻ qua Email
Chia sẻ mạng xã hội
Báo cáo video này là không phù hợp Bạn có thể báo cáo video này nếu bạn nghĩ rằng nó là không phù hợp, chúng tôi sẽ xem xét trình của bạn sớm. Nếu lý do của bạn không được liệt kê ở đây, như vi phạm bản quyền, xin vui lòng liên hệ trực tiếp qua email. Chọn lý do của bạn
Nội dung không phù hợp Nội dung không phù hợp
Nội dung thù hận hoặc xấu Hành vi nguy hiểm có hại
Lạm dụng trẻ em Nội dung rác
Tháp và trụ đá Ashoka tại Vaishali được bảo tồn nguyên vẹn nhất, tại đây Đức Phật đã cho phép phụ nữ gia nhập vào Tăng đoàn và Ni đoàn và cũng tại nơi này Đứ...
Login để chia sẻ video này. Nếu bạn chưa có tài khoản Register trước.