Các dân tộc Việt Nam

Dân tộc Sán Chay - Du lịch các dân tộc Việt Nam

Dân tộc Sán Chay - Du lịch các dân tộc Việt Nam

18:37 | 05/01/2018

Tên tự gọi: Sán Chay. Tên gọi khác: Hờn Bán, Chùng, Trại... Nhóm địa phương: Cao Lan và Sán Chỉ. Dân số: 147.315 người. Ngôn ngữ: Tiếng Cao Lan thuộc nhóm ngôn ngữ Tày - Thái (ngữ hệ Thái - Ka Đai) còn tiếng Sán Chỉ thuộc nhóm ngôn ngữ Hán (ngữ hệ Hán - Tạng). Lịch sử: Người Sán Chay từ Trung Quốc di...

Dân tộc Sán Dìu - Du lịch các dân tộc Việt Nam

Dân tộc Sán Dìu - Du lịch các dân tộc Việt Nam

17:46 | 05/01/2018

Tên tự gọi: San Déo Nhín (Sơn Dao Nhân). Tên gọi khác: Trại, Trại Đất, Mán Quần cộc, Mán Váy xẻ... Ngôn ngữ: Người Sán Dìu nói thổ ngữ Hán Quảng Đông (ngữ hệ Hán - Tạng). Dân số: 126.237 người. Lịch sử: Người...

Dân tộc Xơ Đăng - Du lịch các dân tộc Việt Nam

Dân tộc Xơ Đăng - Du lịch các dân tộc Việt Nam

17:46 | 05/01/2018

Tên tự gọi: Tùy từng nhóm Xơ Teng (Hđang, Xđang, Xđeng), Tơ Đrá (Xđrá, Hđrá), Mnâm, Ca Dong, Ha Lăng (Xlang), Tà Trĩ (Tà Trẽ), Châu.Tên gọi khác: Xê Đăng (Sê Đăng), Kmrâng, Con Lan, Brila.Nhóm địa phương: Xơ Teng,...

Dân tộc Xtiêng - Du lịch các dân tộc Việt Nam

Dân tộc Xtiêng - Du lịch các dân tộc Việt Nam

17:46 | 05/01/2018

Tên gọi khác: Xa Điêng hay Xa Chiêng.Nhóm địa phương: Bù Lơ, Bù Đek (Bù Đêh), Bù Biêk.Dân số: 66.788 người.Ngôn ngữ: thuộc nhóm ngôn ngữ Môn - Khmer (ngữ hệ Nam Á) tương đối gần gũi với tiếng Mạ,...

Dân tộc Xinh mun - Du lịch các dân tộc Việt Nam

Dân tộc Xinh mun - Du lịch các dân tộc Việt Nam

17:32 | 05/01/2018

Tên tự gọi: Xinh-mun. Tên gọi khác: Puộc, Xá, Pnạ. Nhóm địa phương: Xinh-mun Dạ, Xinh-mun Nghẹt. Dân số: 18.018 người. Ngôn ngữ: Thuộc nhóm ngôn ngữ Môn-Khmer (ngữ hệ Nam Á). Người Xinh-mun nói giỏi tiếng Thái. Lịch sử: Người Xinh-mun đã từng sinh...

Nét văn hóa đặc trưng của người Việt (người Kinh)

Nét văn hóa đặc trưng của người Việt (người Kinh)

17:10 | 05/01/2018

Tên gọi khác: Kinh. Dân số: 65.795.718 người, chiếm 86,83% dân số toàn quốc. Ngôn ngữ: Người Việt có tiếng nói và chữ viết riêng. Tiếng Việt nằm trong nhóm ngôn ngữ Việt - Mường (ngữ hệ Nam Á). Lịch sử: Tổ tiên...

Dân tộc Thổ - Du lịch các dân tộc Việt Nam

Dân tộc Thổ - Du lịch các dân tộc Việt Nam

17:10 | 05/01/2018

Tên tự gọi: Thổ. Tên gọi khác: Người Nhà làng, Mường, Con Kha, Xá Lá Vàng. Nhóm địa phương: Kẹo, Mọn, Cuối, Họ, Đan Lai, Li Hà, Tày Poọng. Dân số: 68.394 người. Ngôn ngữ: Tiếng nói thuộc nhóm ngôn ngữ Việt - Mường...

Khám phá nét đặc sắc của dân tộc Thái ở Việt Nam

Khám phá nét đặc sắc của dân tộc Thái ở Việt Nam

16:20 | 05/01/2018

Tên tự gọi: Tay hoặc Thay. Tên gọi khác: Tay Thanh, Man Thanh, Tay Mười, Tay Mường, Hàng Tổng, Tay Dọ, Thổ. Nhóm địa phương:  a) Ngành Đen (Tay Đăm). b) Ngành Trắng (Tay Đón hoặc Khao).Dân số: 1.328.725 người.Ngôn ngữ: Thuộc nhóm ngôn...

Dân tộc Tày - Du lịch các dân tộc Việt Nam

Dân tộc Tày - Du lịch các dân tộc Việt Nam

16:20 | 05/01/2018

Tên gọi khác: Thổ. Nhóm địa phương: Thổ, Ngạn, Phén, Thu Lao và Pa Dí. Dân số: 1.477.514 người. Ngôn ngữ: Tiếng nói thuộc nhóm ngôn ngữ Tày - Thái (ngữ hệ Thái - Ka Đai). Lịch sử: Người Tày có mặt ở Việt...