Di sản Jurassic Coast, bờ biển miền Nam nước Anh

10:09 | 08/01/2018

Jurassic Coast, Anh

Di sản Jurassic Coast nằm ở bờ biển miền Nam nước Anh, bao gồm một chuỗi gần như liên tục đá lộ thiên Trias, Jura và kỷ Phấn Trắng, đại diện cho nhiều đại trung sinh khoảng 185 triệu năm của lịch sử Trái đất.

Tại đây, các chuỗi trầm tích đại dương rộng lớn được tìm thấy dọc theo các bờ biển. Một số lượng lớn các hóa thạch động vật có xương sống, động vật không xương sống và thực vật đã được phát hiện. Trong số đó có những phát hiện về dấu chân khủng long hóa thạch, bao gồm cả bò sát bay và bò sát biển...


Cũ hơn Mới hơn