Làng New Lanark, South Lanarkshire, Anh

10:23 | 08/01/2018

Làng New Lanark

New Lanark là một ngôi làng trên sông Clytle, được thành lập vào năm 1786 bởi David Dale, người đã xây dựng các nhà máy bông và nhà ở cho công nhân. Trong bức tranh thiên nhiên tuyệt đẹp của Scotland, ngôi làng thế kỷ ihứ 18 của New Lanark đã được nhà chủ nghĩa xã hội không tưởng Robert Owen chuyển đối thành mô hình cộng đồng công nghiệp.

Làng New Lanark, Scotland

Các nhà máy ở New Lanark hoạt động cho đến năm 1968. Ngày nay, New Lanark vẫn luôn có một bầu không khí trong lành và một lịch sử tuyệt vời.

 

Làng New Lanark 1, Scotland


Cũ hơn Mới hơn