Vùng công nghiệp Blaenavon, Wales, Anh

10:09 | 08/01/2018

Blaenavon, nước Anh

Khu vực xung quanh Blaenavon là khu sản xuất sắt và than đá lớn trong thế kỷ 19. Ngày nay, dấu tích của than, quặng mỏ, mỏ đá, hệ thống đường sắt nguyên thủy, lò nung, nhà ở công nhân và cơ sở hạ tầng xã hội... vẫn còn ở Blaenavon.

Vùng công nghiệp Blaenavon là một minh chứng đặc biệt của hình thức vật chất của cơ cấu xã hội và kinh tế của ngành cồng nghiệp thế kỷ 19.


Cũ hơn Mới hơn