Các nhà thờ gỗ ở phía nam tiểu Ba Lan

17:39 | 02/02/2018

Nhà thờ ở Debno, Ba Lan

Đây là các nhà thờ bằng gỗ ở vùng phía Nam tiểu Ba Lan, trong các làng Debno Podhalanskie, Binarowa, Blizne, Haczow, Lipnica Murowana, Sekowa. Các nhà thờ này được dựng bằng kỹ thuật sử dụng các cây gỗ tròn đặt nằm ngang có từ thời Trung cổ ở Đông Âu và Bắc Âu.

Các công trình này là sản phẩm của nền kiến trúc Giáo hội Công giáo Rôma phối hợp với kiến trúc Chính thống giáo phương Đông. Về bên ngoài, các nhà thờ này thích ứng với khí hậu địa phương (ví dụ độ nghiêng đốc của mái nhà). Bên trong, các nhà thờ này được trang trí rất nhiều. Một trong các đặc điểm chính của việc trang trí là các tranh trường.

- Debno là nhà thờ kính Tổng thiên thần Michael được dựng từ nửa sau thế kỷ thứ 15 ở Hồ Czorsztyn. Đây là một trong các nhà thờ thời Trung cổ đẹp nhất và được bảo tồn tốt trong vùng.

- Binarowa là nhà thờ kính Tổng thiên thần Michael được dựng khoảng năm 1500. Phần nội thất nhiều màu (từ các thế kỷ 16 và 17) ở cảnh sau bàn thờ cùng các tượng điêu khắc bằng gỗ, trong đó có tượng Đức Mẹ bế Chúa Giêsu hài đồng, được tạc khoảng năm 1430.

- Blizne là nhà thờ kính Các thánh, được dựng từ giữa thế kỷ thứ 15. Nhà thờ này có nhiều yếu tố kiến trúc Gothique bằng gỗ và có nhiều tranh tường từ các thế kỷ 16 và 17.

- Haczow là nhà thờ kính Đức Bà Mông triệu, dựng từ giữa thế kỷ thứ 15, là một trong số các nhà thờ làm bằng các cây gỗ tròn đặt nằm ngang lâu đời nhất và lớn nhất thế giới. Các bức tranh độc đáo trong nhà thờ này có từ năm 1494.

- Lipnica Murowana là nhà thờ kính thánh Leonard, dựng từ cuối thế kỷ thứ 15. Bên trong giống như một nhà bảo tàng nghệ thuật thời đó.

- Sekowa là nhà thờ kính thánh Philippe và Jacob, dựng năm 1516, mở rộng trong thế kỷ 17. Nhà thờ này có cấu trúc đáng chú ý với các dãy cuốn bên ngoài bao quanh toàn thể nhà thờ.


Cũ hơn Mới hơn