Làng SGaang Gwaii của người da đỏ Haida ở Canada

15:38 | 27/12/2017

SGaang Gwaii là làng của người dân da đỏ Haida, cũng là một phần của Khu Dự trữ quốc gia Haanas Gwaii và Haida Heritage Site Haida Gwaii trên bờ biển phía Bắc của British Columbia, Canada. Trong thời gian cuối thế kỷ 18 và đầu thế kỷ 19, làng được gọi là Koyahs hoặc Coyahs. Nơi đây vẫn còn lại những ngôi nhà tang lễ được chạm khắc, minh họa nghệ thuật và cuộc sống của người da đỏ Haida.

Đây là một bộ tộc thiện chiến trên biển cũng như trong rừng rậm. Những chiến binh của các bộ tộc khác bị bắt đều phải làm nô lệ cho các gia đình giàu có của bộ tộc Haida. Tuy là bộ tộc hiếu chiến, nhưng bộ tộc này rất coi trọng và đề cao nghệ thuật hội họa, điêu khắc. Họ ứng dụng nghệ thuật điêu khắc các cột Totem để trang trí trước mỗi ngôi nhà. Đây là biểu tượng tôn giáo riêng biệt và cũng là biểu tượng sự giàu sang cũng như để ghi dấu các biến cố của một bộ lạc, một dòng họ. Totem càng cao, lịch sử dòng họ càng lớn. Totem cũng được dựng quanh nhà mồ giữ xác các tù trưởng. Người Haida cho rằng, Totem sẽ trấn áp quỷ dữ quấy phá và vật tổ (chính là tổ tiên của dòng họ) sẽ phù hộ linh hồn người chết được lên thiên đàng và con cháu của người chết được hiển vinh.

Năm 1981, SGaang Gwaii được UNESCO công nhận là Di sản thế giới theo tiêu chí: là minh chứng duy nhất cho nền văn hóa của người Haida.

Ngoài ra, Khu Dự trữ quốc gia Haanas Gwaii và Haida Heritage Site Haida Gvvaii có nhiều loài thực vật và động vật. Ước tính có khoảng 750.000 chim biển làm tổ dọc theo bờ biển Haanas Gwaii từ tháng 5 đến tháng 8 hàng năm.

 


Mới hơn