Căng Bắc Mê, Hà Giang

14:49 | 06/02/2018

Trước sự chống đối của nhân dân ta ngày một dâng cao, năm 1937, lợi dụng nơi rừng thiêng nước độc, thực dân Pháp đã dựng lên ở Bắc Mê một trại giam giữ tù chính trị, trong đó có các đồng chí Xuân Thủy, Lê Duẩn, Nguyễn Văn Học, Tô Các, nhà văn Nguyên Hồng... Nhà tù Bắc Mê (còn gọi Căng Bắc Mê) thuộc bản Sáp, xã Yên Phú, huyện Bắc Mê, điểm tận cùng của quốc lộ 34 Hà Giang - Bắc Mê. Khu nhà tù này tựa lưng vào đỉnh Pu Luông, Phia Khao, dưới một rừng cây tếch cổ thụ, phía trước là dòng sông Gấm. Ngày nay, đây là điểm du lịch về nguồn lý thú và hấp dẫn.