Cây đa Tân Trào, Tuyên Quang

09:20 | 23/02/2018

Cây đa Tân Trào cách đình Tân Trào 500m. Dưới bóng cây đa này, chiều ngày 16-8-1945, Quân giải phóng do ông Võ Nguyên Giáp chỉ huy đã làm lễ xuất kích trước sự chứng kiến của nhân dân xã Tân Trào và hơn 60 vị đại biểu trong cả nước dự Đại hội Quốc dân Tân Trào. Ông Võ Nguyên Giáp đã đọc bản Quân lệnh số 1 và Quân giải phóng đã lên đường qua Thái Nguyên về giải phóng Thủ đô.


Cũ hơn Mới hơn