Chiếu chèo làng Khuốc, Thái Bình

16:33 | 21/02/2018

Làng Khuốc thuộc huyện Đông Hưng. Cũng như bao làng quê đồng bằng Bắc Bộ, làng Khuốc ngoài nghề làm ruộng, trồng dâu nuôi tằm còn có một vốn văn hóa, một nghệ thuật truyền thống quí giá, đó là nghệ thuật chèo. Chèo là một nghệ thuật truyền thống, một di sản văn hóa quý báu, một đặc trưng tiêu biểu của cư dân đồng bằng Bắc Bộ, nhưng nổi tiếng nhất trước hết phải kể đến chèo làng Khuốc. Chiếu chèo làng Khuốc đã truyền được 13 thế hệ nghệ nhân. Xưa kia, nghệ nhân làng Khuốc đã từng được các triều đại vua chúa mời về cung đình biểu diễn phục vụ. Ngày nay, chèo làng Khuốc vẫn được bảo tồn và phát huy. Du khách đến đây vào những ngày hội sẽ được chứng kiến không khí tưng bừng của tiếng trống chèo và các làn điệu chèo mượt mà của những nghệ sĩ nông dân vừa rời tay liềm, tay cuốc.