Chùa Bảo Minh Sùng Phúc, Chiêm Hóa, Tuyên Quang

09:54 | 23/02/2018

Tương truyền chùa có từ thời Lý, nhưng địa điểm cho đến nay chưa xác định chính xác được ở chỗ nào trong các xã An Nguyên, Hoà Phúc, huyện Chiêm Hóa. Chùa do Thái Phó Hà Hưng Tông (1069-?), còn có tên Hà Di Khánh, tri châu Vị Long, khởi công xây dựng năm Đinh Hợi, niên hiệu Long Phù Nguyên Hóa thứ 7 (1107) đời Lý Nhân Tông. Chùa đã bị phá hủy từ lâu, nhưng tấm bia nói về việc dựng chùa ở xã An Nguyên do triều thỉnh đại phu Lý Thừa Ân soạn và khắc dựng cùng thời hoặc dựng sau năm 1107. Bia cho biết một phần tiểu sử của Hà Hưng Tông, ông vốn là người Châu Ung (Trung Quốc), từ thời Cao Tổ là Hà Đắc Trọng theo về làm thái thú của vương triều nước ta. Ông nội làm quan đến chức Thái Bảo triều Lý, lấy vợ là công chúa thứ ba của Lý Thái Tổ, sinh ra thân phụ của Hà Hưng Tông. Thân sinh Hà Hưng Tông năm Ất Mão, niên hiệu Thái Ninh năm thứ 4 (1075) từng tham gia chiến dịch bao vây thành Châu Ung, lập công lớn được ban chức Đoàn huyện sứ, tước Hữu Đại diên ban. Hưng Tông là con thứ tư, mẹ là Lý Thị. Vì là cháu ngoại của Lý Thái Tổ, Hưng Tông được Lý Nhân Tông đón về kinh năm 1078 cho kết duyên cùng công chúa Khâm Thánh. Ông ở Thăng Long đến năm Nhâm Tuất (1082) đưa vợ về quê ở châu Vị Long. Năm Bính Dần (1086), Lý Nhân Tông xuống chiếu cho Hà Hưng Tông được nối chức cha làm tri châu Vị Long, tước Kiên Tả diên ban kim tử Vinh Lộc đại phu, hàm Thái Phó.


Cũ hơn Mới hơn