Chùa Chiền Viện, Mộc Châu, Sơn La

15:11 | 21/02/2018

Ở xã Mộc Thượng, huyện Mộc Châu. Trong chùa còn lưu giữ một pho tượng Phật lớn và tám pho tượng vừa, 56 pho tượng nhỏ, đều được đúc bằng đồng rất quý. Ngoài ra, chùa còn có hai pho tượng bằng thiếc, đặc biệt có một pho tượng nhỏ bằng ngà voi.