Chùa Diên Khánh, Lạng Sơn

17:11 | 09/02/2018

Chùa Diên Khánh trước kia nằm cạnh Đoàn Thành Lạng Sơn thuộc xã Mai Pha - Châu Ân. Chùa do nhân dân trong vùng dựng nên vào thời Lê khoảng thế kỷ XV, lúc đó có tên chùa Hương Lâm còn gọi là chùa Thành. Vào năm Cảnh Thịnh thứ 4 (1796) chùa được chuyển về địa điểm bây giờ, nằm bên bờ Nam sông Kỳ Cùng và lấy tên là Diên Khánh tự, chùa Diên Khánh. Cấu trúc chùa theo kiểu “nội công ngoại quốc” gồm đủ: tam quan, tiền tế, hậu cung, nhà tổ, cung mẫu... Tam quan theo lối chồng diêm 8 mái, 4 trụ cổng, phía trên nóc đắp lưỡng long chầu nhật. Tiền đường và thượng điện giữ nguyên gốc như trước. Toà phương đình ở giữa theo kiểu chồng diêm 8 mái, trên đỉnh đắp búp sen. Bàn thờ trong chùa có toà Cửu Long, tượng Phật, tượng La Hán. Đặc biệt chùa có quả chuông do nhân dân địa phương và khách buôn Trung Quốc cúng tiến vào năm Lê Huyền Tông (1671). Trước đây chung quanh chùa Diên Khánh còn có một số đền miếu, nhưng nay không còn nữa. Theo lời kể dân gian, phía Nam chùa còn có đền Quan Thánh do thương nhân Hoa Kiều dựng, phía Bắc chùa cũng có chùa Tiên Hiền, còn gọi là Văn Miếu, theo tương truyền được dựng vào thời Lý, dưới thời vua Gia Long, Minh Mạng được trùng tu sửa chữa. Ngoài ra, còn có bia Lạng Sơn văn chỉ, nhưng nay không còn.