Chùa Dư Hàng, Lê Chân, Hải Phòng

10:12 | 08/02/2018

Chùa Dư Hàng còn có tên Phúc Lâm tự, ở phường Hồ Nam, quận Lê Chân, cách trung tâm thành phố 2 km về phía Tây Nam. Chùa được dựng vào thời Tiền Lê (980-1009), đã được trùng tu nhiều lần. Chùa Dư Hàng là một trong những nơi truyền bá đạo Phật. Vua Trần Nhân Tông (1258-1308), vị vua sùng đạo Phật, đã từng đến chùa này giảng đạo. Trong chùa hiện còn lưu giữ nhiều hiện vật quý như tượng Phật, đỉnh đồng, chuông, khánh... Đặc biệt có bộ kinh Trường A Hàm là một tư liệu cổ về giáo lý đạo Phật ở Việt Nam.