Chùa Hiến, Hưng Yên

16:09 | 08/02/2018

Ở địa phận Phố Hiến, thuộc xã Hồng Châu, thị xã Hưng Yên, được dựng vào cuối triều Lý, đầu triều Trần có tên là Thiên Ứng tự. Thiên Ứng là gọi theo niên hiệu Thiên Ứng Chính Bình (1232-1250) dưới triều vua Trần Thái Tông (1225-1258). Tương truyền ông Tô Hiến Thành là quan đại thần nhà Lý, có công lớn trong việc lập ngôi chùa này.

Chùa được dựng trong khung cảnh thiên nhiên khoáng đạt, phố phường sầm uất. Chùa có kiến trúc theo kiểu “nội công ngoại quốc”, gồm ba gian tiền đường, ba gian thiêu hương và ba gian hậu cung. Tiền đường và thiêu hương thờ Phật, hậu cung thờ Mẫu. Đây là cách thờ tự phổ biến trong các chùa cổ ở Việt Nam: “tiền Phật, hậu Mẫu”. Phần điêu khắc với con rồng đầu đao, kẻ bẩy chạm: cá hóa rồng là nét nghệ thuật điêu khắc cổ rất quen thuộc ở các đền, đình chùa. Kiến trúc toà thiêu hương nổi lên với hai lớp mái và ống thoát khói hương chịu ảnh hưởng của kiến trúc chùa Huế. Trước cửa chùa có cây nhãn “tiến” nổi tiếng lâu đời. Mỗi mùa nhãn chín, được hái dâng cúng Phật, cúng vị thần Thành hoàng làng và để quan lại địa phương mang tiến vua chúa, nên gọi là nhãn tiến. Trước sân chùa có hai tấm bia cổ nhất, ghi quá trình tụ cư của thương cảng Phố Hiến.