Chùa Mẫu Sơn, Lạng Sơn

17:09 | 09/02/2018

Chùa Mẫu Sơn còn gọi là chùa Trung Thiên, xưa ở xã Khuất Xá (nay là xã Tú Đoan) Lộc Bình. Chùa ở chân núi Mẫu Sơn, còn gọi Núi Mẹ. Đây là ngôi chùa cổ nhất còn lại ở Xứ Lạng, với ba gian lợp ngói máng, ẩn mình trong những hàng cây cổ thụ âm u, soi mình trên dòng nước Kỳ Cùng lững lờ trôi. Cửa chùa nhìn lên đỉnh Mẫu Sơn điệp trùng lãng đãng mây. Chùa do Vi Đức Thắng tổ chức xây dựng và tạc bia lưu lại hậu thế. Ông là người được Chúa Trịnh Tạc cắt cử giữ chức Chánh Tuần phủ, coi giữ cả Xứ Lạng. Tấm bia đá ở cửa chùa cho biết chùa được dựng vào năm Chính Hoà thứ nhất (1680). Chùa Mẫu Sơn thờ cả Trời lẫn Phật. Tên chữ “Trung Thiên là có ý tỏ lòng trung thành với đấng cao xanh và khí thiêng sông núi miền đất được ông cai quản”.