Chùa Mía, Ba Vì

11:02 | 07/02/2018

Chùa Mía tên chữ Sùng Nghiêm tự, ở làng Mía, xã Phùng Hưng, huyện Ba Vì. Chùa được dựng vào thời Trần. Đến thế kỷ XVII, bà Nguyễn Thị Rong, vợ chúa Trịnh Tráng, tức bà Chúa Mía, đã cho xây dựng lại. Văn bia chùa ghi lại việc trùng tu vào năm 1632. Chùa thờ Phật và thờ Bà Chúa Mía, tức bà Nguyễn Thị Rong. Trong chùa hiện còn 287 pho tượng là tác phẩm nghệ thuật điêu khắc nổi tiếng, như pho tượng Tuyết Sơn, tượng Bát Bộ Kim Cương, tượng Quan Âm Tống Tử, tượng 18 vị La Hán và núi Tây Vực. Chùa còn lưu giữ nhiều cổ vật như đại hồng chung đúc năm 1743, khánh đồng đúc năm 1846, bia Bà Chúa Mía dựng 1632.