Chùa Nhất Trụ, Ninh Bình

09:06 | 12/02/2018

Chùa Nhất Trụ còn gọi là chùa Một Cột, ở thôn Yên Thành, xã Trường Yên, huyện Hoa Lư, được dựng năm 995 dưới triều vua Lê Đại Hành (941-1005). Trong khuôn viên của chùa còn một cột đá hình trụ 8 cạnh, cao 3,6m (kể cả bệ), phần cột cao 2,65m, chu vi 2,22m. Trên các mặt trụ khắc các bài thần chú trong kinh “Lăng nghiêm” có ghi chú “Đại Thánh minh hoàng đế Lê tổ tự thừa thiên mệnh”. Trên cột kinh cũng cho biết là Nam Việt Vương Đinh Liễn đã cúng vào chùa 100 cột kinh vào năm Quý Dậu (973) và một số bài kệ. Trên đỉnh cột chạm hình bông sen cách điệu. Ngôi chùa cũ bị phá và được dựng lại năm 1944 và năm 1992 được sửa chữa.