Chùa Nộn Sơn, Vụ Bản, Nam Định

11:48 | 10/02/2018

Chùa Nộn Sơn nằm xã Hổ Sơn, huyện Thiên Bản, trấn Sơn Nam, nay xã Liên Minh, huyện Vụ Bản. Chùa có từ đời Trần, thờ Công chúa Huyền Trân, con vua Trần Nhân Tông. Ông vua này sau khi nhường ngôi cho con, lên làm Thái Thượng Hoàng, rồi xuất gia đi tu, vân du sang kinh đô Chiêm Thành, và hứa gả con gái cho vua Chiêm là Chế Mân. Đến năm Hưng Long thứ 14 (1306), Chế Mân cho người sang dâng biểu, dâng Châu Ô và Châu Lý làm sính lễ cầu hôn. Trong hoàng tộc có người phản đối, nhưng Thái Thượng hoàng không muốn thất tín, bèn cho công chúa Huyền Trân về với vua Chiêm. Chưa đầy một năm sau thì Chế Mân qua đời (1307). Theo phong tục của Chiêm Thành, khi vua mất thì hoàng hậu phải lên dàn thiêu chết theo chồng. Vua Trần Anh Tông (anh của công chúa) sợ cho tính mạng em mình, sai Trần Khắc Chung, mượn cớ sang điếu tang, rồi dùng mưu, dùng thuyền nhẹ cướp công chúa mang về. Sau khi về nước (1308), công chúa xuất gia đi tu ở chùa này. Khi công chúa mất, dân bản xã thờ phụng công chúa ở chùa.