Chùa Phúc Thánh, Phú Thọ

10:27 | 12/02/2018

Chùa Phúc Thánh ở trên núi Ngọc Phúc, xã Hương Nộn, huyện Tam Thanh. Chùa do bà Lê Thị Lan Xuân, vợ của vua Lý Thần Tông dựng năm 1145, đời vua Lý Anh Tông. Tương truyền thời xa xưa qua một đêm mưa gió, sấm chớp ầm ầm, sáng ra đã thấy trên núi mọc lên một ngôi chùa, nên còn gọi là chùa Thiên Tạo. Chùa làm bằng gỗ tốt, cột to đến 2 thước, dài 8-9 thước, kê trên đá xanh dày hàng thước. Trên cột chạm khắc hoa văn cánh sen. Theo sử sách để lại, chùa Phúc Thánh là nơi bà Lê Thị Lan Xuân tu hành và mất tại đây (1171). Trên điện thờ hiện vẫn còn tượng thờ bà, gọi là tượng Thánh Mẫu. Mộ của bà táng ở phía Tây chùa. Chùa Phúc Thánh là một trong số ít những ngôi chùa thời Lý còn lại đến ngày nay với những nét kiến trúc nghệ thuật đặc trưng thời Lý.