Chùa Sùng Khánh, Hà Giang

13:59 | 06/02/2018

Chùa Sùng Khánh hay còn gọi chùa Làng Nùng, nằm ở ngoại ô thị xã Hà Giang, cách thị xã khoảng 9km. Chùa do chú của Phụ Đạo (Tù trưởng) Nguyễn Ẩn khởi dựng vào tháng Giêng năm Bính Thân, niên hiệu Thiệu Phong thứ 16 (1356) đời Trần Dụ Tông. Tháng 3 năm 1367, Thứ sử Tạ Thúc Ngao (hiệu Sở Khanh), nhân chuyến kinh lý qua vùng này được mời soạn văn bia cho nhà chùa. Năm 1705, chùa được trùng tu sửa chữa. Trong chùa có một quả chuông đồng cổ, trên đó có khắc bài minh nhắc nhở nhân dân đoàn kết, chăm lo sản xuất, giữ yên bờ cõi.