Chùa Tiên, Lạng Sơn

17:08 | 09/02/2018

Chùa Tiên còn có tên chùa Song Tiên, ở ngoài cửa Nam của Đoàn Thành Lạng Sơn, có một ngọn núi trông giống hình voi phục gọi là núi Đại Tượng. Trong lòng núi có một động lớn. Vào thời Lê Thánh Tông (1460-1497), người ta xây một ngôi chùa trong động đó lấy tên là chùa Tiên. Trong chùa có một nhũ đá lớn nhô lên, tựa hình người ngồi trên bệ đá lớn. Tương truyền đó là Tiên ông xuống trần, giẫm chân xuống đá thành giếng nước, giúp dân chống hạn cứu mùa màng. Giếng nước đó nằm trong động gọi là Giếng Tiên. Quanh năm nước đầy trong vắt. Nhân dân địa phương tạc tượng Phật lập bàn thờ để thờ Tiên ông, còn gọi là Thần Nông. Hằng năm cứ đến tháng 6 âm lịch dân đến đây mở hội cúng Thần Nông.