Cửa khẩu Phó Bảng, Hà Giang

14:49 | 06/02/2018

Phó Bảng là một thị trấn sầm uất của Hà Giang. Dưới thời Pháp thuộc, người ta ví Phó Bảng là Ma Cao thứ hai của Việt Nam, nơi có nhiều sòng bạc lớn, những con bạc xuyên quốc gia, và là nơi thu gom thuốc phiện của vùng Đồng Văn núi đá, trồng nhiều thuốc phiện loại bậc nhất Việt Nam. Thuốc phiện từ Phó Bảng, Đồng Văn sẽ đi khắp mọi nơi, sang Trung Quốc, Campuchia, Myanma, rồi xuống tận Hải Phòng để sang trời Âu. Ngày nay Phó Bảng không còn là nơi “cờ gian, bạc lận” và không còn là “vựa” thuốc phiện đưa đi tiêu thụ khắp nơi như xưa. Nhân dân Phó Bảng đã chuyển dịch kinh tế sang sản xuất, kinh doanh những sản vật mà Đồng Văn có lợi thế như hoa quả, dược liệu...