Đền Cao, Chí Linh

08:37 | 08/02/2018

Tọa lạc trên núi Thiên Bồng, giữa khu rừng lim già 1000 năm tuổi, thuộc xã An Lạc, huyện Chí Linh, cách Hà Nội 80km, Đền Cao thờ Vương Minh Đức - Thiên Bồng Đại tướng quân Đại vương, kiến trúc theo kiểu chữ “đinh” (丁). Leo khoảng 100 bậc gạch rêu phong, du khách sẽ được chiêm ngưỡng 99 con voi đá gắn liền với nhiều huyền thoại. Chính diện có bức đại tự viết theo lối thảo gồm 4 chữ: “Thánh Thọ Vô Cương”, bên tả “Cao Sơn Ngưỡng Tử”, bên hữu “Cao Cao Tại Thượng”.