Đền Gia Quốc Công, Yên Bái

11:37 | 23/02/2018

Đền Gia Quốc Công được xây dựng ở Đại Đồng, châu Thu Vật, nay là huyện Yên Bình. Đền thờ Vũ Văn Mật, là em của Vũ Văn Uyên, nguyên người xã Ba Đông, huyện Gia Phúc (nay là huyện Gia Lộc) tỉnh Hải Dương. Vũ Văn Mật lánh nhà Mạc, lên xóm Khau Bầu, xã Đại Đồng. Bấy giờ tù trưởng châu Thu Vật (Yên Bình) là kẻ tàn bạo, gian ác, ức hiếp nhân dân. Để trả thù cho dân, Văn Mật đem thuộc hạ đến giết chết tên tù trưởng, tự xưng là Đô tướng, sau xưng là Gia Quốc Công, sai người vào hành dinh của vua Lê ở Thanh Hóa xin quy thuận nhà Lê. Vua Lê Trung Tông cho Văn Mật làm An Tây Vương, cho được nối đời đóng giữ miền sơn cước. Dân địa phương thường gọi ông là Nhà Bầu, vì Văn Mật khởi binh từ xóm Khau Bầu. Các thành lũy do Văn Mật đắp đều gọi thành Nhà Bầu. Sau khi ông qua đời, dân địa phương lập đền thờ để tưởng nhớ công ơn ông.


Cũ hơn Mới hơn