Đền Hai Bà Trưng, Hà Nội

09:14 | 07/02/2018

Đền Hai Bà Trưng còn có tên là chùa Viên Minh, ở phố Đồng Nhân. Nguyên đền ở bãi Đồng Nhân (gần bờ sông Hồng), bờ bị sạt lở, nên đến năm 1819 dân làng Đồng Nhân dời đền vào địa điểm hiện nay Đền cũ dựng năm 1142 (niên hiệu Đại Định thứ 3, triều vua Lý Anh Tông). Đền thờ hai vị nữ anh hùng dân tộc là Trưng Trắc và Trưng Nhị. Hai bà có công đánh đuổi quân xâm lược Đông Hán, giành độc lập cho đất nước vào năm 40 Trong đền có tượng Hai Bà, hai bên có 12 tượng nữ thần, là những nữ tướng đã giúp Hai Bà trong cuộc khởi nghĩa thắng lợi Hằng năm, đến ngày mồng 5 tháng 2 âm lịch, nhân dân mở hội đền và là ngày giỗ Hai Bà