Đền Khuông Quang Trợ hóa Đại vương, Thái Nguyên

08:19 | 22/02/2018

Đền Khuông Quang Trợ hóa Đại vương được xây dựng ở xã Quán Triều, huyện Phú Lương, thờ phò mã triều Lý là Dương Tự Minh, người xã Quán Triều. Năm Đại Định thứ 3 (1142), đời Lý Anh Tông, ông được triều đình sai đi chiêu dân lập ấp Châu Quảng Uyên, được vua Lý Anh Tông gả công chúa Thiên Dung, phong làm phò mã. Bấy giờ tướng nhà Tống là Đàm Hữu Lượng cho quân sang quấy phá vùng Quảng Uyên đã bị quân dân Quảng Uyên dưới sự chỉ huy tài ba của tướng quân Dương Tự Minh đánh cho tơi tả, Đàm Hữu Lượng đã phải rút chạy về nước. Tương truyền ông được hai vị tiên lão tặng cho chiếc áo có phép tàng hình, nhờ thế ông lập được nhiều chiến công. Sau khi đánh đuổi được quân Tống, ông trở về triều bàn mưu kế với các vương hầu trừ diệt gian thần Đỗ Anh Vũ, nhưng việc không thành. Đồng Lợi, Vũ Đái... bị chém đầu, Dương Tự Minh và ba người nữa bị đày biệt xứ. Ít lâu sau, ông lâm bệnh rồi chết. Dân bản xứ lập đền thờ để tưởng nhớ công ơn ông.