Đền Mẫu, Lào Cai

09:04 | 10/02/2018

Đền Mẫu được dựng từ đầu thế kỷ XVIII, thuộc làng Lão Nhai (nay là thị xã Lào Cai), nằm ngay tại ngã ba sông Hồng và sông Nậm Thi. Thờ Mẫu là một tín ngưỡng có từ xa xưa của người Việt Nam. Đền Mẫu là một công trình kiến trúc thể hiện tín ngưỡng thờ Mẫu của người Việt sống ở vùng biên cương của Tổ quốc.