Đền Nghè, Lê Chân, Hải Phòng

09:31 | 08/02/2018

Đền Nghè ở ngõ Nghè, quận Lê Chân, thờ bà Lê Chân, nữ tướng tài ba của Hai Bà Trưng. Lúc đầu đền dựng bằng tre nứa lá, sau xây thành miếu gạch. Đền hiện nay được xây dựng theo kiến trúc gỗ thời Nguyễn vào năm 1920. Hậu cung gồm ba gian được đỡ bởi 16 cột gỗ lim hình vuông, kê trên 16 đế đá vuông. Trong đền còn lưu giữ nhiều hiện vật quý như cửa võng, long đình, long ngai, khánh đá, cây đá, voi, ngựa đá, bộ bát bửu và nhiều bát chén cổ. Hội đền Nghè hằng năm mở vào mồng 7 tháng 2 âm lịch, kỷ niệm ngày mất của Bà.