Đền Y La, Hàm Yên, Tuyen Quang

09:22 | 23/02/2018

Đền Y La được xây dựng ở xã Y La, huyện Hàm Yên. Đền thờ công chúa Ngọc Lâm và Phương Dung. Tương truyền hai công chúa theo vua (?) đi tuần du các địa phương, khi đến xã Y La, trời đổ mưa to, gió lớn, hai công chúa cho thuyền cập bến bên bờ sông, rồi cưỡi mây bay về kinh. Dân xã cho là sự tích linh dị, nên góp công của lập đền thờ hai nàng công chúa Ngọc Lâm và Phương Dung ở hữu ngạn sông Lô. Khoảng năm Minh Mạng thứ 14 (1833) Tổng đốc Lê Văn Đức đem quân đi đánh Nùng Văn Vân, dừng chân nghỉ đêm ở bản xã vào cầu đảo ở đền. Sau thắng trận trở về, Lê Văn Đức đem sự việc tâu lên, vua Minh Mạng ban sắc cho Phương Dung công chúa làm Hiệp Thuận du thần.


Cũ hơn Mới hơn