Di tích An Sinh, Quảng Ninh

15:30 | 12/02/2018

Di tích An Sinh ở xã An Sinh, huyện Đông Triều, là khu đền thờ và lăng mộ của các vua Trần (1225 -1400):

- Mộ và đền thờ Trần Nhân Tông (1279-1293) ở núi Ngọc Vân, có lẽ được xây vào thời Hậu Lê, gồm ba cấp: trên cùng là am Ngọc Vân, giữa là cổng tam quan Ngọa Tự Vân, bên trái có miếu Thiên Sơn, dựng năm Vĩnh Thịnh thứ 3 (1707), dưới cùng có hai tháp Phật và lăng vua Trần Nhân Tông.

- Mộ Trần Anh Tông (1293-1313) còn gọi lăng Đồng Thái ở đồi Táng Quỷ, dựng từ thời Trần, gồm ba phần. Nhưng hiện chỉ còn vết tích nền lăng ở đỉnh đồi với các bậc thềm đá và hai bên thềm là rồng đá mang phong cách nghệ thuật đời Trần. Tấm bia dựng năm Canh Tý (1840) xác định đây là lăng vua Trần Anh Tông.

- Lăng mộ Trần Minh Tông (1314-1329), còn gọi lăng Đồng Mục, nằm ở chân núi, trước lăng Trần Anh Tông, được xây từ thời Trần. Nền lăng chiều Đông Tây dài 10 trượng, Nam Bắc rộng 6 trượng. Có 5 cửa: phía trước ba cửa, mỗi cửa rộng 4 thước, hai bên bậc cửa có rồng đá. Giữa lăng là phần mộ và toà điện nhỏ. Nay chỉ còn vết tích. Tấm bia dựng năm Canh Tý (1840) xác định đây là lăng vua Trần Minh Tông.

- Lăng Trần Hiển Tông (1329-1341), còn gọi lăng Nghệ Sơn, xây từ đời Trần. Khu lăng có tường đất bao quanh, bên phải chếch về phía sau có tượng chó đá, trâu đá, chếch về phía trước có hai dãy tám tượng đá: hai người đá, ngựa đá, dê đá và hai hổ đá. Phần mộ có tường gạch bao quanh. Nay chỉ còn lại vết tích một số tường đá và tấm bia dựng Canh Tý (1840) xác định đây là lăng vua Trần Hiển Tông.

- Lăng Trần Nghệ Tông (1370-1372) ở xóm Bãi Đá, còn gọi là khu Khe Nghệ, xây từ thời Trần. Chỉ còn tấm bia dựng năm Canh Tý (1840) xác định đây là lăng vua Trần Nghệ Tông.