Di tích Bạch Đằng, Yên Hưng, Quảng Ninh

15:34 | 12/02/2018

Di tích Bạch Đằng thuộc huyện Yên Hưng, nơi lưu giữ những di tích văn hóa lịch sử cấp quốc gia gắn liền với chiến công hiển hách của dân tộc, mà tiêu biểu là Ngô Quyền chống quân Nam Hán năm 938 và Trần Hưng Đạo chống quân xâm lược Nguyên-Mông năm 1288. Di tích Bạch Đằng là một quần thể gồm: bãi cọc Bạch Đằng, hai cây lim ở Giếng Rừng, đền thờ Trần Hưng Đạo, miếu Vua Bà và đình Trung Bản. Bãi cọc Bạch Đằng ở sát đường số 10, được phát hiện năm 1953 trên một khu đất rộng nhiều hécta, hiện chỉ khoanh một vùng khoảng 300m2 với hàng trăm chiếc cọc bằng gỗ lim, cắm sâu xuống lòng đất. Tại đây, ngày 9-4-1288, dưới tài chỉ huy thao lược của Hưng Đạo Vương, toàn bộ 400 chiến thuyền của Ô Mã Nhi và hơn 4 vạn quân giặc đã bị tiêu diệt. Từ ngã ba bến phà Rừng, rẽ trái một đoạn ngắn là đến đền thờ Trần Hưng Đạo và miếu Vua Bà trên một khu đất rộng gần bờ sông Bạch Đằng. Hằng năm, dân thập phương về đây tưởng niệm người anh hùng dân tộc.