Di tích cách mạng xã Tiền Phong, Thái Nguyên

08:19 | 22/02/2018

Xã Tiền Phong, huyện Phổ Yên, cách thành phố Thái Nguyên khoảng 40km về phía Nam, là một trong ba xã nằm ven sông Cầu được Xứ ủy chọn làm An toàn khu II trong khoảng thời gian từ năm 1942 đến 1945. Đây vừa là nơi đặt trụ sở các cơ quan của Xứ ủy, vừa là điểm dừng chân của các cán bộ Trung ương về công tác Xứ ủy và các cán bộ vùng xuôi lên căn cứ địa Việt Bắc, trong đó có nhà của các gia đình như: nhà ông Ngô Hải Long, nơi làm việc của các ông Trường Chinh, Hoàng Quốc Việt trong Xứ ủy Bắc Kỳ thời kỳ năm 1941 đến 1942, nhà bà Hoàng Thị Tỳ, nơi ông Trường Chinh chủ trì hội nghị phổ biến chủ trương Hội nghị Trung ương lần thứ 8 (12-1942), hay vùng Soi Quýt, nơi ông Trường Chinh ẩn náu khi bọn giặc đuổi bắt (19-11-1942)...