Đình Chu Quyến, Ba Vì

10:06 | 07/02/2018

Đình Chu Quyến được xây dựng ở làng Chu Quyến, xã Chu Minh, huyện Ba Vì, thờ Nhã Lang, con trai của Lý Phật Tử (thế kỷ VI). Tương truyền mẹ của Nhã Lang người làng Chu Quyến, nên trong đình có cả ngai thờ bà mẹ. Đây là ngôi đình lớn nhất xứ Đoài, dài 30m, ba gian, hai chái, cấu trúc hình chữ “nhất” (一), mỗi vì có 6 cột theo kiểu chồng rường. Cột cái có chu vi đến 2m. Các cột đều theo kiểu “thượng thu, hạ thách” (dưới to trên nhỏ). Mái đình thấp, nhưng góc đao vút cong. Đình có sàn gỗ, chia thành ba lớp, để phân ngôi thứ, hàng giáp cho những ngày có việc làng. Trang trí nghệ thuật trên gỗ phong phú, đề tài chủ yếu rồng, phượng: rồng chầu mặt nguyệt, rồng chụm đầu vờn hạt ngọc, rồng và người, rồng và hổ... Ngoài ra còn có các cảnh sinh hoạt của con người như cảnh uống nước, có người dắt voi ngựa đứng hầu, cảnh cống nạp gà cho quan, gảy đàn, hát múa...