Đình Dư Hàng, An Hải, Hải Phòng

09:32 | 08/02/2018

Đình Dư Hàng được xây dựng trên phần đất của Dư Hàng Kênh, huyện An Hải. Vào thế kỷ XVII, làng Hàng Kênh do có dân số tăng nhanh nên được tách làm hai làng: làng Hàng Kênh và làng Dư Hàng. Khi chia tách, làng Dư Hàng có chùa nhưng không có đình, do đó dân đóng góp dựng lên ngôi đình như ngày nay. Kiến trúc ngôi đình Dư Hàng giống như ngôi đình Hàng Kênh. Đình dựng vào cuối thế kỷ XIX, làm toàn bằng gỗ lim. Các đồ tế lễ còn lại trong đình không nhiều, gồm nhang án gỗ, long đình, kiệu, bát cống, kiệu phương tượng Ngô Quyền, đại tự, bát bửu. Đình Dư Hàng thờ Ngô Quyền làm Thành hoàng làng.