Đình Làng Long Đống, Lạng Sơn

16:30 | 09/02/2018

Đình Làng Long Đống thuộc huyện Bắc Sơn, được xây dưới thời Gia Long năm thứ 12 (1813) và hoàn thành vào tháng 12-1814. Năm 1910, đình làng Long Đống được sửa chữa. Truyền thuyết dân gian kể rằng: Có ông bà họ Phan ở làng Mông Ân, tổng Bình Gia, nhờ có công lớn giúp vua diệt phỉ bên kia biên giới sang quấy nhiễu cướp bóc dân lành, nên ông bà được vua ban thưởng cho đất lập làng và ban tước “Hoàng tộc vị thân”, được đổi từ họ Phan sang họ Hoàng. Sau khi ông bà mất, dân làng đã tôn ông bà là Thành Hoàng làng. Đình làng xây theo kiến trúc hình chữ “nhất” (一) gồm 8 gian, bộ mái được 48 chiếc cột đỡ với tám hàng ngang, 6 hàng dọc. Trên các đầu bẩy, xà dư, xà nóc, ván gió... đều được chạm khắc theo các đề tài hổ phù, phượng vũ, tứ linh, tứ quý... phong cách điêu khắc mang đậm nét nghệ thuật chạm khắc dân gian thời Nguyễn.