Đình Nông Lục, Lạng Sơn

16:31 | 09/02/2018

Thuộc thôn Nông Lục, xã Hưng Vũ, huyện Bắc Sơn, đình Nông Lục là một trong số 20 di tích kiến trúc nghệ thuật - tôn giáo còn tồn tại ở Lạng Sơn. Đình Nông Lục là sự kết hợp hài hoà giữa ngôi đình cổ đồng bằng Bắc Bộ và kiến trúc nhà sàn truyền thống của người Tày Lạng Sơn. Đình được xây dưới thời Nguyễn (1927), kiến trúc theo kiểu chữ “nhất” (一). Diện tích đình 180m2, phía Nam là miếu thờ thần có diện tích 5m2. Kết cấu bộ vì kèo đình Nông Lục theo kiểu vì “ván mê” được thể hiện hết sức cầu kỳ, có giá trị nghệ thuật cao. Các đề tài chạm khắc mang đậm phong cách nghệ thuật đời Nguyễn. Gian chính điện được chạm lưỡng long chầu nguyệt. Mái của khám thờ chạm tứ linh: long, ly, quy, phượng. Trên cùng là xà nóc, dưới có chạm trổ hổ phù lớn được đỡ bằng ván mê, hai bên chạm rồng nhả mây. Đình Nông Lục còn là di tích cách mạng, nơi đã diễn ra cuộc họp quan trọng của các cán bộ, đảng viên quyết định khởi nghĩa Bắc Sơn tháng 10 năm 1940, giành chính quyền về tay nhân dân. Đình Nông Lục được xếp hạng di tích quốc gia năm 1993.