Đình Quán Triều, Phú Lương, Thái Nguyên

08:26 | 22/02/2018

Đình Quán Triều thuộc xã Quán Triều, huyện Phú Lương. Tương truyền dưới thời vua Lê Đại Hành (Lê Hoàn), năm Tân Tỵ, niên hiệu Thiên Phúc thứ 2 (981) có người tên là Quán Triều ở Thái Nguyên, sống bằng nghề chài lưới, gặp tiên nữ, được tiên nữ tặng chiếc áo tàng hình. Quán Triều dùng chiếc áo đó đi ăn trộm của cải của những nhà giàu chia cho dân nghèo. Không may chiếc áo tàng hình bị rách phải vá bằng mụn vải trắng. Một hôm Quán Triều vào kho nhà vua ăn trộm, vì chiếc áo vá, nên không còn linh nghiệm lắm, chàng bị quân canh của triều đình bắt giam. Lúc bấy giờ, quân Tống ào ào kéo sang xâm lược nước ta, triều đình vô cùng lo lắng. Quán Triều xin đi giết giặc lập công. Chàng mặc chiếc áo tàng hình xông vào chém giết quân giặc như vào chỗ không người. Quân Tống chết như rạ, thua bỏ chạy. Quán Triều được nhiều công tích, được hưởng thực ấp một vùng thuộc hai phủ Phúc Bình và Bắc Bình (Cao Bằng). Sau khi ông mất, vợ chồng được phong Phúc Thần có đền thờ ở bản xã.


Cũ hơn