Đình Tân Trào, Sơn Dương, Tuyên Quang

09:35 | 23/02/2018

Đình Tân Trào được xây dựng năm Quý Hợi (1923) tại thôn Tân Lập, xã Tân Trào, huyện Sơn Dương. Đình xây dựng theo kiểu nhà sàn dân tộc, khung bằng gỗ, mái lợp lá cọ, gồm ba gian hai chái. Ở gian giữa nửa phía trước không lát sàn. Phần sau của gian giữa và các gian khác đều được lát ván gỗ. Đình không thưng vách. Sàn gỗ cao hơn mặt đất khoảng 0,5-0,6m. Ở gian giữa phía trước có một nhang án đặt trên nền đất, ba mặt nhang án đều có chạm khắc hoa văn các ô vuông và ô chữ nhật được sơn son thếp vàng.

Đình Tân Trào là một di tích lịch sử cách mạng quan trọng của dân tộc. Nơi đây trong hai ngày 16 và 17 tháng 8 năm 1945, Quốc dân Đại hội đã họp thông qua lệnh Tổng khởi nghĩa cướp chính quyền từ tay phát xít Nhật và thực dân Pháp. Đồng thời Quốc dân Đại hội đã thông qua mười chính sách lớn của Mặt trận Việt Minh và cử ra Ủy ban Dân tộc Giải phóng Việt Nam, tức là Chính phủ Lâm thời do cụ Hồ Chí Minh làm Chủ tịch. Ngày 17 tháng 8 kết thúc Đại hội Quốc dân, Hồ Chủ tịch đã đọc lời thề quyết tâm giành độc lập bảo vệ dân tộc trước Quốc dân Đại hội.


Cũ hơn Mới hơn