Đoàn Thành Lạng Sơn

16:33 | 09/02/2018

Đoàn Thành Lạng Sơn là di tích kiến trúc quân sự, nằm ở phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn. Đoàn Thành có vị trí quan trọng trong việc trấn giữ, phòng thủ quân sự nơi cửa ngõ đất nước, nằm trong thung lũng Thành phố Lạng Sơn, chung quanh có núi bao bọc gọi là núi Hồi Đoàn, phía Nam có núi Công Mẫu, vì thế rất có thể hai chữ Đoàn Thành xuất phát từ đấy chăng? Lại có một giả thuyết nói rằng ở góc Tây Bắc thành tròn như hình chiếc quạt, nên gọi là Đoàn Thành? Theo sách “Lạng Sơn Đoàn Thành đô” của Nguyễn Nghiễm thì Đoàn Thành Lạng Sơn do Trương Phụ, tướng nhà Minh xây dựng, đến năm Hồng Đức thứ 26 (1495) nhà Lê, thành được sửa sang lại. Nhưng rồi do thời gian, mưa gió tàn phá bị đổ nát. Đến năm Bính Tý (1756) Đốc trấn Lạng Sơn Mai Thế Chuẩn cho tu bổ. Chu vi trong thành là 219 tầm 2 xích 5 thốn (các đơn vị chiều dài cổ). Chu vi ngoài 586 tầm 8 xích 7 thốn. Mặt Đông rộng 153 trượng 7 xích, mặt Tây rộng 140 trượng, mặt Nam rộng 273 trượng và mặt Bắc là 292 trượng. Hiện Đoàn Thành không còn nguyên vẹn như xưa. Trong bốn cửa thành xưa, nay chỉ còn lại hai cửa: Cửa Nam và cửa Tây. Cổng thành xây khá chắc chắn. Móng xây bằng đá xanh. Cổng xây vòm cuốn. Chiều cao từ chân đến đỉnh là 5m, rộng 4m. Hiện cửa phía Tây xây bít, cửa phía Nam mở làm lối đi lại.