Đồi Cọ, Định Hóa, Thái Nguyên

08:26 | 22/02/2018

Đồi Cọ thuộc xã Điềm Mặc, huyện Định Hóa. Nơi đây, ngày 15-3- 1953 Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh số 147-SL thành lập Doanh nghiệp Quốc gia chiếu bóng và Chụp ảnh Việt Nam, tiền thân của Cục Điện ảnh và Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam. Đồi Cọ, thuộc Bản Bắc, xã Điềm Mặc, nơi đặt nhà khách của Trung ương Đảng. Năm 1952, Phòng Điện - Nhiếp ảnh - Nha Thông tin - Tuyên truyền từ Bình Ca về Đồi Cọ. Phòng do nhà đạo diễn Phạm Văn Khoa phụ trách, có khoảng 30 anh chị em. Ban Phụ trách gồm 9 người. Ban Quản trị có Ban Biên tập chính trị do ông Vũ Phạm Từ phụ trách, gồm các nhà nhiếp ảnh, họa sĩ, nhạc sĩ... Bộ phận kỹ thuật do ông Phan Nghiêm và ông Hồng Nghi chịu trách nhiệm. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng tới Đồi Cọ xem phim và chụp ảnh chung với anh em văn nghệ sĩ. Các ông Tôn Đức Thắng, Phạm Văn Đồng và Tổng Bí thư Trường Chinh cũng đã từng đến thăm và làm việc tại đây. Năm 1997, Cục Điện ảnh cùng xã Điềm Mặc đã góp công góp của sửa chữa tôn tạo đường vào khu Đồi Cọ. Đồng thời đã xác định vị trí và đã cắm mốc bảo vệ khu di tích. Theo kế hoạch, trong một tương lai gần ở đây sẽ lập nhà bia, ghi dấu nơi khai sinh nền Điện ảnh và Nhiếp ảnh cách mạng Việt Nam. Ngày 22-7-2004, UBND tỉnh Thái Nguyên đã có quyết định số 1720/QĐ-UB xếp hạng Đồi Cọ vào danh sách di tích lịch sử - văn hóa của tỉnh.


Cũ hơn Mới hơn