Động Nhị Thanh - chùa Tam Giáo, Lạng Sơn

16:35 | 09/02/2018

Động Nhị Thanh - chùa Tam Giáo gắn liền với danh nhân Ngô Thì Sỹ, khi ông giữ chức Đốc trấn Lạng Sơn. Ông có công phát hiện và tôn tạo 8 cảnh đẹp của xứ Lạng. Động Nhị Thanh - chùa Tam Giáo là một trong 8 thắng cảnh đó (trấn doanh bát cảnh). Trong bài ký động Nhị Thanh, Ngô Thì Sỹ nói rõ lý do xây dựng và tôn tạo khu thắng cảnh này: “do tính ưa suối đá, phong cảnh đẹp nên khi phát hiện ra, đã bỏ tiền của để tôn tạo” (tháng 5-1779), thuê thợ khởi công tôn tạo động. Thấy thế đất tốt, cho xây chùa Tam Giáo thờ 3 vị Thánh: Khổng Tử, Phật Thích Ca và Lão Tử. Động Nhị Thanh ở bên dưới chùa Tam Giáo, là hang đá tự nhiên, từ cửa trước ra cửa sau dài hơn 500m. Đây là nơi Ngô Thì Sỹ thường đến du ngoạn giải trí. Động Nhị Thanh thời Ngô tiên sinh là một câu lạc bộ văn hóa rất nổi tiếng. Ông cùng bạn đến đây làm thơ phú, đàn hát, vui chơi. Ở cửa động ông cho xây các điểm đình: “Thạch Miên am” (am ngủ trên đá), “Thụy Tuyền Hiên” (Hiên ngủ bên suối). Từ động có suối Thụ Phúc chảy ra ao Nhật Bích ở trước cửa động. Điều quý giá nhất của động Nhị Thanh là hệ thống văn bia tạc trên vách đá của các danh nhân, thi sĩ qua các thời kỳ lưu lại.