Động Thiên Cung, Bãi Cháy, Quảng Ninh

15:40 | 12/02/2018

Thiên Cung là một động lớn và đẹp mới được phát hiện trong những năm gần đây. Động nằm về phía Bắc đảo Đầu Gỗ, cùng nằm trên một sườn đảo với hang Đầu Gỗ và cách hang Đầu Gỗ khoảng 200m, cách Bãi Cháy khoảng 4km, rộng gần 10.000m2. Hang cao 25m, cửa hang hẹp. Lòng động hình tứ giác với chiều dài 250m, rộng 25m cách mặt nước khoảng 80m. Đi sâu vào phía trong hang thông ra ngoài bằng một cửa nhỏ, nhìn xuống một vịnh biển nhỏ, bị vây kín bởi một vòng cung núi. Động Thiên Cung thực sự là “cung điện nhà trời”. Ngay ở cửa hang chính là một khối đá, hình chú đại bàng đang xõa cánh, như đang đứng canh giữ động. Trong động có những khu như cung điện, có nhiều nhũ đá hình thù kỳ lạ như nhũ đá “Vú mẹ Âu Cơ”, gậy Tôn Ngộ Không...