Hang Bóng, Tuyên Quang

09:47 | 23/02/2018

Hang Bóng nằm trên lưng chừng núi Bóng, dưới chân núi là dòng sông Đáy uốn khúc quanh co, cách đình Hồng Thái và Tân Trào vài ba km. Trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp từ 1950- 1951, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ở hang này. Tại đây, ngày 22-2- 1950, Hồ Chủ tịch đã ký sắc lệnh Tổng động viên nhân tài vật lực cho kháng chiến. Cũng chính tại hang này, ngày 25-7-1950, Bác đã trả lời phỏng vấn của nhà báo Mỹ về vấn đề Mỹ can thiệp vào Đông Dương. Cũng tại đây, Bác chỉ đạo sát sao Chiến dịch Biên giới 1950 và dự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ II, 1951.


Cũ hơn Mới hơn