Hang Gió, Lạng Sơn

16:43 | 09/02/2018

Hang Gió nằm về phía Tây Bắc bản Sao Thương huyện Chi Lăng. Cửa chính của động ở về phía Đông của dãy núi Mai Sao. Hang động này có quy mô rất lớn, chiều dài hàng trăm mét, rộng khoảng 50-70m. Hang có 4 tầng. Trần hang thấp dần. Nền hang có dạng như ruộng bậc thang, cao lên dần và cuối cùng là trần hang và nền hang gặp nhau. Trong động có vô vàn nhũ đá, măng đá, hình thù kỳ thú, như vú sữa, dòng nước mắt, voi mẹ, voi con, ngựa, hổ, cò, sếu... Có chỗ măng đá, cột đá, chuông đá sắp xếp như mê cung của vua chúa.