Hang Trống, Quảng Ninh

15:45 | 12/02/2018

Hang Trống ở cùng một trũng biển với hang Cửa Giữa, cách hang Cửa Giữa khoảng 500m về phía Tây Bắc. Hang Trống có hai cửa rộng thông nhau theo chiều Đông Tây qua một vách đảo. Cửa hang phía Đông sát mép nước. Cửa phía Tây cao hơn mép nước 5m. Ở cửa này từ trên trần hang rủ xuống những chùm thạch nhũ trắng bạc, lơ lửng, tựa những chùm dây hoa phong lan. Đứng trong hang Trống, ta nghe đâu đây vang lên tiếng trống đều đặn, xa vời... Đó là tiếng gió lùa vào các lèn đá, dội trở lại vách hang nghe như tiếng trống. Có lẽ vì thế người dân địa phương mới gọi là hang Trống chăng?