Hồ Ao Châu, Phú Thọ

10:15 | 12/02/2018

Ao Châu là một hồ nước lớn thuộc xã Ấm Thượng, huyện Hạ Hoà, diện tích gần 2km2. Hồ Ao Châu có hình dáng như một chiếc đầu trâu có hai sừng chỗi về hai phía sông Thao và sông Chảy. Hồ có 99 ngách xen giữa những dãy đồi núi. Chung quanh hồ là những đồi cây trĩu quả. Trong hồ có loại rùa vàng, một loài thủy sản quý hiếm.