Hội đền Trần Thương, Hà Giang

15:29 | 06/02/2018

Hằng năm, hội đền Trần Thương tổ chức vào ngày 20 tháng 8 âm lịch tại đền Trần Thương, xã Nhân Đạo, huyện Lý Nhân. Đền thờ Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn, người anh hùng dân tộc có công ba lần đánh thắng quân Nguyên - Mông. Ngoài phần lễ tế còn có phần hội, trong đó tổ chức bơi trải và nhiều trò chơi khác.