Hòn Đỉnh Hương, Quảng Ninh

15:18 | 12/02/2018

Hòn Đỉnh Hương nằm trên tuyến du lịch Đỉnh Hương - Gà Chọi. Hòn Đỉnh Hương là một ngọn núi đá có hình đỉnh hương không cao lắm. Trong hải đồ của Pháp trước đây, hòn Đỉnh Hương được gọi là hòn Bình Phong. Nó nằm chắn ngang lạch nước. Lúc triều lên cao nó giống một tấm bình phong vuông vắn. Nhưng khi nước triều xuống để lộ 4 chân uốn khúc mảnh khảnh, nâng khối đá hình chữ nhật, trông lại tựa chiếc đỉnh hương.