Hòn Gà Chọi, Quảng Ninh

15:49 | 12/02/2018

Qua khỏi hòn Đỉnh Hương khoảng 1km về phía Đông Bắc, du khách sẽ không khỏi ngạc nhiên khi nhìn thấy hai khối đá, như một đôi gà chọi khổng lồ đang giang cánh chọi nhau trên mặt nước. Đó là hòn Gà Chọi. Viết về hòn Gà Chọi, nhà thơ Xô Viết Gurơxanốp mô tả: Núi chừng xích lại gần nhau, Khổng lồ hai con gà trống. Chọi nhau nào có nghỉ đâu, Mà vẫn đứng yên không động.